MENU
24 uurs service

Over ons

Ontstaan

Lanting B.V. is een reeds lang gevestigde naam in de installatietechniek en een begrip in Haren en omstreken.
De oprichter van het huidige bedrijf Lanting Technische Installaties was Geert Lambertus Lanting. Alvorens de zaak onder zijn eigen naam zelfstandig vorm te geven, ging Geert Lambertus Lanting in 1937 een compagnonschap aan met zijn zuster, die getrouwd was met de smid Jan Wams.
Jan Wams werd en wordt gezien als de voorloper van het bedrijf. Hij was handig en had veel bijzondere ideeën: “wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken”. Zo maakte hij, naast zijn werk als smid, speeltuinartikelen en bouwde hij zelfs kleine bruggen.

Lanting IT

Het begin van verwarmingstechniek

In 1932 kwam Jan Wams in contact met Ir. De Iong, die hem aanzette tot de verwarmingstechniek. Samen bouwden ze de eerste, geheel uit plaatstaal vervaardigde, verwarmingsketels, die geschikt waren voor het stoken op kolen. Deze ketels waren ontworpen voor installaties met de z.g. natuurlijke circulatie, d.w.z. installaties zonder gebruik van een pomp en droegen de naam IOWA (de Iong en Wams).

Tijdens een autorit naar werkzaamheden in Den Haag kwam Jan Wams door een tragisch ongeval om het leven. Hij liet een zwangere vrouw en een kind na én een zaak die toch eigenlijk voortgezet moest worden. Na veel overwegingen bood Geert Lambertus Lanting, die een opleiding tot timmerman had gevolgd, aan zijn zuster te helpen om de bestaande en aangenomen werken af te handelen en ging hij, als zoon van de aannemer Klamer Lanting uit Ter-Apel, een (tijdelijk) compagnonschap aan met zijn zuster. Omdat de contacten met De Iong na het overlijden van Jan Wams verbroken waren, werd het bedrijf, dat gevestigd was in Westerveen te Harenermolen, gedurende enkele jaren voortgezet onder de naam Wams en Co.

Nadat hij zijn zuster voldoende had geholpen, verhuisde de inmiddels gehuwde Geert Lanting, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, naar Rijksstraatweg 92 te Haren, vanwaar hij het bedrijf voortzette onder zijn eigen naam: G.L. Lanting Centrale Verwarming.

Ook Geert Lanting bouwde zijn eigen centrale verwarmingsketels die hij “Gé-èl” noemde. Het waren kolenketels, die tevens een kookfunctie hadden.

Lees hier meer over de Gé-èl.

Ge-el

Verwarmingstechniek na de oorlog

In de naoorlogse tijd, die ook het begin was van de stookolieperiode, werden deze kolenketels omgebouwd en geschikt gemaakt voor het stoken op olie, door in de watervoerende voorzijde een ring te lassen, waar een oliebrander voorgezet kon worden.

In de vijftiger en zestiger jaren werden door Geert Lanting en zijn medewerkers veel oliestookinstallaties geplaatst. Oliestook werd een begrip voor het centraal verwarmen van het gehele huis en vooral in die periode zijn vele woningen, die voordien nog verwarmd werden door middel van kolenkachels, voorzien van echte centrale verwarming.

De gebruikte radiatoren waren over het algemeen van het fabrikaat Dura (Duintjer Radiatoren) en werden alleen in grondverf afgeleverd. Na installatie werden deze radiatoren dan gespoten of in verf gedompeld.

In de nieuwe installaties werd als cv-ketel vaak de Buderus-ketel toegepast. Het zelf produceren
van ketels kostte toen te veel tijd en werd niet meer gedaan.

De zaak liep voorspoedig en er was, vooral in die naoorlogse periode, volop werk.
In 1951 werd de naastgelegen woning met werkplaats (Rijksstraatweg 94) gekocht, vanwaar het bedrijf werd voortgezet.

De aardgasrevolutie

Nadat de oudste zoon van Geert, Klamer Lanting, in 1966 zijn studie had afgerond, werd hij in het bedrijf opgenomen en enkele jaren daarna kwam ook de tweede zoon van Geert, Lambertus Roelf (Bert) in de zaak.

In het begin van de zestiger jaren werd in Slochteren aardgas gevonden en het bedrijf ging mee met deze nieuwe stooktechniek. Al spoedig kwamen de eerste ketels op de markt, die namen droegen als: Vanandel, Hydro-Therm, Ideal-Standard. Veel van deze eerste, staande, gasketels werden toen geplaatst in nieuwe en al bestaande installaties. Stoken op olie had plaats gemaakt voor stoken op gas.

In 1977 werd het bedrijf omgezet in een besloten vennootschap onder leiding van Klamer en Bert. Geert Lanting was inmiddels al enkele jaren met pensioen. Door de goede scholing van Klamer en Bert en toepassing van het geleerde kon het bedrijf groeien van een uitsluitend centrale verwarmingszaak tot een totaal installatiebedrijf, met de onderdelen gas, water en elektra en hun aanverwante installatiewerken.

Na het uittreden van Bert Lanting, de latere makelaar, zette Klamer Lanting het bedrijf alleen voort.

De derde generatie

Jarenlang was het bedrijf gehuisvest aan de Rijksstraatweg 94 te Haren, maar uiteindelijk was het hier te klein geworden en in 2002 werd er een nieuw pand gebouwd aan de Kieler Bocht te Groningen, vanwaar nu de activiteiten worden uitgevoerd.
Thans is ook de derde generatie van de familie Lanting, in de persoon van Erwin Cristian, volledig in de zaak opgenomen en hij zal, geassisteerd door zijn zus Cisca, de leiding van het bedrijf voortzetten.

Zoals uit voorgaande blijkt, bestaat het installatiebedrijf nu meer dan 70 jaar en het hoopt onze geachte clientèle nog tot in lengte van jaren van dienst te kunnen zijn, zodat met gepaste trots gezegd kan worden:

Lanting Technische Installaties: decennia lang een begrip in kwaliteit en service.